top of page

לוב שלי

יוני 1967

החיים הפכו ב-180 מעלות, מחבר לאויב.

דחף אל הלא נודע להפוך

פליטים יהודים בינלאומיים מארצות ערב.

אתר זה מוקדש ליהודי לוב

שנעקר בכוח מביתו רק ל  

למצוא מקלט מפוזר ברחבי העולם.

ליהודי שנטבח מתוך גחמות חולף,
לזה שנלקח מביתו באמצע הלילה

ללא כל אישור למקום הימצאו, היקר,

לאדם אין קול במקרה הטוב או אין מקום מנוחה במקרה הרע.

מקום עבורך, חברי לוב וכל אחד אחר,
שרוצים ללמוד, לחוות ולהעריך
הלב היהודי הלובי.

נסיבות אנטישמיות בארצי אבותי אילצו אלפי יהודים להפוך לפליטים בינלאומיים בן לילה ביוני 1967. כדי לשמור על רוח עמי בחיים, אני מציג דיון על התרבות של פעם, שבה נחווה האושר והעצב שלנו. הנרטיב שלי כולל השתקפויות רלוונטיות של אוצר המסורת והמנהג של יהודי לוב.

אני אראה הצצה לצורף, הרקמה, הסופר, השופט, המזקק, השחיין, האיכר, האורג, הצורף, הטבח, דרך אומנויותיהם.

הכירו את ההיסטוריה והתרבות העשירה של My Libya, באמצעות זיכרונות ואוסף אישי של תמונות, שירים ומתכונים.

לוב

מוצא יהודי לוב הוא אחד או יותר מ:
ברברי יהודה, אפריקאי, תוניסאי, איברי, עות'מני, בריטי או איטלקי. כולם מצאו חירות ורדיפה אך המשיכו לחיות בלוב בכל זאת עד *יוני 1967, כאשר נאלצו בשל נסיבות של שנאה לברוח עם אלפי אחרים, ולהפוך בן לילה לפליטים בינלאומיים. הנרטיב שלי על מסע חיי דרך אנטישמיות מסופר עם תאריכים, עובדות, תמונות ושירה.

לוב אינה חלק מהמשריק וגם לא מהמגרד, היא ערש בחוף הצפוני, מרכז יבשת אפריקה, ומחולקת ל-3 אזורים.

טריפוליטניה

בירת טריפוליטניה נמצאת במערב, טריפולי. טריפולי פירושה 3 ערים מאז ההתנחלויות הפוניות של החוף, כולל אוריאה (טריפולי), לאבדה (לפטיס מגנה), וסבראטה, באזור שזכה לכינוי ביחד כטריפוליס אחת, או "שלוש ערים".

Cerenaica
בירתה של קרנאיקה נמצאת במזרח, בנגזי. פעם קראו לזה ברניס.

פזן
בירתה של פזן נמצאת בדרום, סבהה.

ערים אחרות הן, לפטיס מגנה, סבראטה טוברוק, גאריאן, זאוויה, זאורה, גבל נפוזה, ג'בל אחדר, טהרונה, שרשארה, טנגיזה, מיסורטה, חומס ובארסה.

bottom of page