top of page
Child dress Silk and Gold_edited.jpg

ברוך הבא

בגאווה ותשוקה על עמי כבר יותר מ-30 שנה, אני קורא, כותב ואוסף מידע מתוך תקווה שהעולם יוכל ללמוד את ההיסטוריה, הסיפורים ואורח החיים שלנו, כי נכון לשנת 1967, אין יותר יהודים שחיים בלוב. הפכנו לקהילה יהודית שנכחדה.

תמונות, שירים, מתכונים ותחושות מזיכרונות ילדותי יעידו על ההיסטוריה היהודית העשירה של לוב, המדינה בה נולדתי וגדלתי.

פנינה מגנאגי סולומון

 Variety Sweets (Purim).JPG
bottom of page